Voorlichtingsavonden
Voorlichtingsavonden

Het is mogelijk informatieavonden bij te wonen die geörganiseerd worden vanuit de praktijk. Tijdens het intake gesprek krijg je hier meer informatie over, enhoor je ook wanneer deze avonden precies zijn. In de toekomst zullen de data ook op deze site vermeldt worden.
In totaal zijn het 3 informatieavonden gedurende de zwangerschap,deze worden gehouden in samenwerking met de bekkenfysiotherapeut, de kraamzorg en het consultatiebureau. 

1e avond: Zwangerschap
2e avond: Bevalling 
3e avond: Kraamzorg en consultatiebureau

Uitgebreidere informatie over dit onderwerp volgt binnenkort.